Rozpočtování

Pro námi realizované projektové dokumentace zajišťujeme zpracování rozpočtů v rozhraní programu ASPE. Rozpočty vychází z cenové soustavy OTSKP-SPK, ÚRS. Je možné zajistit položkový rozpočet, výkaz výměr, předpokládané náklady stavby. Rozpočet je na základě požadavku možné dodat ve formátu *.pdf, *.xls, *.xc4, který splňuje Vyhlášku č. 169/2016 a Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.